Diensten

Administratief beheer

D&G Beheer zorgt voor de samenstelling van een uitgebreid basisdossier en stelt alle documenten digitaal ter beschikking voor haar mede-eigenaars. Bij het organiseren en notuleren van de algemene vergaderingen alsook het uitvoeren van de genomen beslissingen worden de wettelijke en statutaire bepalingen hieromtrent steeds nauwgezet nageleefd. Wijzigende wet- en regelgevingen worden steevast op de voet gevolgd en desgevallend geïmplementeerd. Door het streven naar een gezond evenwicht bij het onderhandelen en afsluiten van overeenkomsten kunnen wij zeer concurrentiële tarieven aan een verhoogde kwaliteit koppelen.

Financieel beheer

Zowel voor “kleinere” mede-eigendommen als voor “grote” mede-eigendommen hanteert D&G Beheer reeds jaren de principes van de dubbele boekhouding en dit in het belang van correcte afrekeningen en een transparant financieel beheer voor élke mede-eigenaar. Het opmaken van begrotingen voor zowel de gewone als buitengewone uitgaven, het opvragen van provisies en het invorderen van achterstallige bijdragen zijn maar enkele van de vele financiële verplichtingen die door ons kantoor minutieus worden uitgevoerd. Alle financiële verrichtingen m.b.t. uw mede-eigendom kunnen bovendien in real time opgevolgd worden op het digitaal platform van uw Vereniging van Mede-eigenaars.

Technisch beheer

Snelle en accurate interventies alsook een stipte opvolging van schadegevallen en wettelijke keuringen zijn basisprincipes binnen ons kantoor. Bij D&G Beheer zijn we er dan ook van overtuigd dat een degelijk technisch beheer minstens zo belangrijk is als een betrouwbare boekhouding. Onze beheerders hebben een ruime kennis en bieden u een oplossing voor nagenoeg alle technische problemen. Het in kaart brengen van de diverse installaties en het opmaken van een langetermijnplanning voor renovatie- en verbeteringswerkzaamheden dragen bij tot de instandhouding en opwaardering van uw gemeenschappelijk patrimonium.

Contactgegevens

Esdoornstraat 9
2330 Merksplas
014 735 855

Privacy

Vind ons op Facebook